NAME

Question types


Start with


Question limit

of 102 available terms

Print test

39 Matching questions

 1. to conceal a secret
 2. clue
 3. threaten
 4. genres
 5. brass instruments
 6. actually
 7. irregular rhytms
 8. ing, with to
 9. pretend
 10. raising pitches
 11. weird
 12. to stage a play
 13. to act, to perform, to play a role
 14. to reveal a secret
 15. with to
 16. falling pitches
 17. happen
 18. ing
 19. without to
 20. involve
 21. intensive
 22. appear
 23. a body of research
 24. carry on
 25. deny
 26. vain
 27. to exploit
 28. psyche
 29. performance
 30. postpone
 31. refuse
 32. convey
 33. a piece of advice
 34. a piece of information
 35. eventually
 36. intense
 37. rebelious
 38. fancy
 39. blunt
 1. a imagine (v)
 2. b should (v)
 3. c zdradzić sekret
 4. d nieregularne rytmy
 5. e agree (v)
 6. f wskazówka
 7. g gatunki
 8. h strange
 9. i odmówić
 10. j zagrozić
 11. k in fact
 12. l feel like (I ....... going out tonight)
 13. m prefer (v)
 14. n próżny
 15. o zaprzeczać
 16. p opadająca tonacja
 17. q finally
 18. r demanding a lot of work (using with training, negotiative)
 19. s zagrać rolę (3)
 20. t They ...........to meet yesterday. Do you ............. to know his name ?
 21. u a play (przedstawienie)
 22. v udawać
 23. w instrumenty dęte
 24. x opposite to sharp
 25. y deep/great using with emotion, feelings, pain, interest)
 26. z to use
 27. aa wystawić sztukę
 28. ab continue/keep on
 29. ac buntowniczy
 30. ad wznosząca tonacja
 31. ae research w liczbie pojedynczej
 32. af psychika
 33. ag zawierać
 34. ah seem
 35. ai ukryć (zachować) sekret
 36. aj przekazywać
 37. ak advice w liczbie pojedynczej
 38. al przełożyć (cos w czasie)
 39. am information w liczbie pojedyńczej